Domingo

ZIVOT V HUDBE!!!!

Hodiny

Statistika

online pocitadlo

online:

RSS

RSS

odkazy

reklamy

Katalog Bezva Portál Katalog zaměřený na Internetový obchod a Nákup online - Bezva Portál JakNaWeb.com - vše o HTML,CSS,PHP,MySQL,XML, výroba a tvorba www a web grafika PageRank PageRank Top weby.cz Toplink - katalog odkazů Český toplist nejlepších stránek www.iBANNER.cz - výmněnný systém bannerů <a target=portál online her a free her

webmaster tools, Hry, UNITED/PHP Nuke a jiné zajímavosti
CZIN.eu ZONA.CZ Výměna odkazů a katalog stránek výměna ikonek a bannerů zdarma Srandy-kopec. Sranda na NETU, vtipy, sms, hry, mp3, ankety, referáty, melodie na mobil, obrázky, videa, tvorba bannerů... TOPlist Only the best! Rockmag.cz - rockový portál Web-recenze - kvalitní reklama zdarma Bezplatná inzerce - katalog stránek Bezplatná inzerce - katalog stránek

Katalog stránek - bezplatná inzerceBezplatná inzerce  

Soutěž Domécí mazlíček roku 2007 

Boráček a vše pro Váš mobil. www.loveme.cz Toplink - katalog odkazů Odkazy-Linky Získejte více návštěvníků a hodnocení svého webu!!! Služby pro Váš web a nejen to! 180 návštěvníků za hodinu pro váš web zdarma :)) Vtipy, vtipné obrázky a videa - SMÍŠEK.cz Zasmějte se nad vtipy a citáty, zahrajte si nejlepší hry, pošlete k narozeninám vtipné obrázky nebo pohlednice z lásky. iPRAMEN.cz - Katalog odkazů, Vyhledávač na internetu, Firmy, Recenze webů

Free cursors for MySpace at www.totallyfreecursors.com!
Vstupte</ Martin Havlicek www.luky114.webgarden.cz Katalog ikon a webů Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu Toplist: Black Riders

Texty Pisni v čestine

Nirvana-cely album Nevermind

 
Smells Like Teen Spirit

Load up on guns and bring your friends
It's fun to lose and to pretend
She's over bored and self assured
Oh no, I know a dirty word

Hello, hello, hello, how low...
Hello, hello, hello!

With the lights out, it's less dangerous
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us
A mulatto
An albino
A mosquito
My libido
Yay...

I'm worse at what I do best
And for this gift I feel blessed
Our little group has always been
And always will until the end

And I forget just why I taste
Oh yeah, I guess it makes me smile
I found it hard, it was hard to find
Oh well, whatever, nevermind

A denial !! ...

Vonět jako -náctiletá duše

Nabij své pušky a přiveď své přátele
Je zábava prohrávat a přetvařovat se
Ona je znuděná a sebejistá
Oh ne, já znám špinavá slova

Ahoj, ahoj, ahoj, jak ubohé...
Ahoj, ahoj, ahoj!

Když svítí venku světla, je to míň nebezpečné
Tak jsme tady, pobav nás
Cítím se hloupě a nakažlivě
Tak jsme tady, pobav nás
Mulat
Albín
Moskyt
Mé libido
Yay...

Jsem nejhorší v tom, co dělám nejlépe
A kvůli tomuto daru se cítím požehnán
Naše malá skupina vždycky byla
A vždycky bude, až do konce

A já zapomněl proč jsem to vlastně ochutnal
Oh yeah, hádám, že mě to rozveselovalo
Shledal jsem to těžké, bylo těžké zjistit
oh dobrá, cokoliv, nevadí

Odmítám !! ...

 

In Bloom

Sell the kids for food
weather changes moods
Spring is here again
reproductive glands

Hey - He's the one
Who likes all our pretty songs
And he likes to sing along
And he likes to shoot his gun
But he knows not what it means
Don't know what it means, when I say...

We can have some more
nature is a whore
Bruises on the fruit
tender age in bloom

V rozkvětu

Prodat děti pro potravu
počasí se mění náladově
Zase je zde jaro
rozmnožovací žlázy

Hej - on je ten
kdo má rád všechny naše pěkné písně
A rád si zpívá s námi
A rád střílí ze své pistole
Ale neví co to znamená
Neví co to znamená, když říkám...

Můžeme mít víc
příroda je kurva
Modřina na ovoci
útlý věk v rozkvětu

 

Come As You Are

Come as you are, as you were,
As I want you to be
As a friend, as a friend, as an old enemy.
Take your time, hurry up
The choice is yours, don't be late.
Take a rest, as a friend, as an old memoria
Memoria ...

Come dowsed in mud, soaked in bleach
As I want you to be
As a trend, as a friend, as an old memoria
Memoria ...

And I swear that I don't have a gun
No, I don't have a gun...

Pojď taková, jaká jsi

Pojď taková, jaká jsi, jaká jsi byla
Taková, jakou chci abys byla
Jako přítelkyně, jako přítelkyně, jako stará sokyně
Dej si načas, pospěš si
Můžeš si vybrat, nezpozdi se
Odpočiň si, jako přítelkyně, jako stará vzpomínka
Vzpomínka ...

Pojď, omámená, nebo očištěná
Taková, jakou chci abys byla
Jako proud, jako přítelkyně, jako stará vzpomínka
Vzpomínka ...

A já ti přísahám, že nemám žádnou zbraň
Ne, nemám žádnou zbraň...

 

Breed

I don't care if I'm old
I don't mind, don't have a mind
Get away, away from your home
I'm afraid, afraid of a ghost

Even if you have
Even if you need
I don't mean to stare
We don't have to breed
We could plant a house
We could build a tree
I don't even care
We could have all three
She said...

She said ... good!

Chovat

Nezajímá mě, jestli jsem starý
Nevadí mi, když mi to nevadí
Dostaň se pryč, dostaň se pryč z tvého domu
Bojím se, bojím se ducha

I když máš
I když potřebuješ
Nemíním zírat
Nemusíme chovat
Můžeme zasadit dům
Můžeme postavit strom
Mě ani nezajímá
Můžeme mít všechny tři
Řekla...

Řekla ... dobře!

autor: Devil.Hell

Lithium

I'm so happy 'cause today
I've found my friends ...
They're in my head
I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you
We've broken our mirrors
Sunday morning is everyday for all I care
And I'm not scared
Light my candles, in a daze
'Cause I've found god
Hey, hey hey ...

I'm so lonely, but that's okay, I shaved my head
And I'm not sad
And just maybe I'm to blame for all I've heard
But I'm not sure
I'm so excited, I can't wait to meet you there
But I don't care
I'm so horny, but that's okay
My will is good
Hey, hey hey ...

I like it - I'm not gonna crack
I miss you - I'm not gonna crack
I love you - I'm not gonna crack
I killed you - I'm not gonna crack

Lithium

Jsem moc šťastný, protože jsem dnes
našel své přátele ...
Jsou v mé hlavě.
Jsem tak odporný, ale to nevadí, protože ty taky.
Rozbili jsme svá zrcadla
Nedělní ráno je všední pro mne za mne
A já nejsem vystrašený.
Zapal mé svíčky v omámení,
protože jsem našel boha.
Hey, hey, hey ...

Jsem tak opuštěný, ale to nevadí, oholil jsem si hlavu
A nejsem smutný,
A možná jen obviňuju vše očem jsem kdy slyšel
Ale nejsem si jistý
Jsem tak vzrušenej, nedokážu čekat až tě tam potkám
A je mi to fuk.
Jsem tak nadrženej, ale to nevadí ...
Moje vůle je dobrá
Hey, hey, hey ...

Líbí se mi to - nezlomím se
Chybíš mi - nezlomím se
Miluju tě - nezlomím se
Zabiju tě - nezlomím se

 

Polly

Polly wants a cracker
I think, I should get off her first
I think, she wants some water
To put out the blow torch

It isn't me, we have some seed
Let me clip your dirty wings
Let me take a ride, don't cut yourself
I want some help, to please myself
I've got some rope, you have been told
I promise you, I have been true
Let me take a ride, don't cut yourself
I want some help, to please myself

Polly wants a cracker
Maybe she would like some food
She asks me to untie her
A chase would be nice for a few

Polly says her back hurts
And she's just as bored as me
She caught me off my guard
It amazes me, the will of instinct

Polly

Polly chce sušenku
Myslím, že bych jí mohl svléknout z kůže
Myslím, že chce trochu vody
Položím to do uhasínajících pochodní

To nejsem já, máme semeno
Nech mě zastřihnout tvoje špinavý křídla
Nech mě zajezdit, neubližuj si
Já chci pomoc, tak mi pomoz
Já mam provaz, jak jsem ti řek
Slibuju ti, že jsem mluvil pravdu
Nech mě zajezdit, neubližuj si
Já chci pomoc, tak mi pomoz

Polly chce sušenku
Možná by chtěla něco k jídlu
Prosí mě abych jí pustil
Neškodila by malá honička

Polly říká, že jí bolí záda
Je mnou znuděná jako já
Dostala se z mé stráže
Udivuje mě síla instinktu

autor: Xtakynen
Terriotorial Pissings

"Come on people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another right now..."

When I was an alien, cultures weren't opinions

Gotta find a way to find a way, when I'm there
Gotta find a way, a better way
I had better wait

Never met a wise man, if so it's a woman

Just because you're paranoid
doesn't mean they're not after you

Výsostné chcaní

"No tak lidi, usmějte se na vašeho bratra, všichni v jednom tahu, milujte kohokoli právě teď..."

Když jsem byl vetřelcem, kultura byla bez úsudku

Najdi cestu k nalezení cesty, když jsem tam
Najdi cestu, lepší cestu
Lépe se mi čekalo

Nikdy nepotkat chytrýho chlápka, i když je to ženská

Právě když jsi paranoidní,
nemysli si, nenásledují tě

autor: Corpse

Drain You

One baby to another says -
I'm lucky to have met you
I don't care what you think,
unless it is about me
It is now my duty to completely drain you.
A travel through a tube
and end up in your infection

Chew your meat for you
Pass it back and forth
In a passionate kiss
From my mouth to yours
I like you ...

With eyes so dialated,
I've become your pupil
You've taught me everything
Without a poison apple
The water is so yellow, I'm a healthy student
Indebted and so grateful
Vacuum out the fluids

Chew your meat for you
Pass it back and forth
In a passionate kiss
From my mouth to yours
Sloppy lips to lips
You're my vitamins
I'm like you ...

Vysát tě

Jedno dítě jinému řeklo -
jsem šťastné, že se známe
Je mi jedno co si myslíš,
jestliže je to o mě.
Teď je má povinnost úplně tě vysát.
Cestuju skrz rouru
a končím v tvou nákazou.

Předžvýkávat pro tebe tvé maso
Dávit to zpět a ven
Během vášnivého polibku
Z mé pusy do tvé
Mám tě rád ...

S rozšířenými zorničkami
Jsem se stal tvým žákem
Naučila jsi mě všemu
Bez otráveného jablka
Voda je tak žlutá, jsem zdravý žák
Zavázaný a tak vděčný
Vysát kapalinu

Předžvýkávat pro tebe tvé maso
Dávit to zpět a ven
Během vášnivého polibku
Z mé pusy do tvé
Špinavé rty na rty
ty jsi můj vitamín
Mám tě rád ...

 
Lounge Act

Truth covered in security
I can't let you smother me
I'd like to, but it wouldn't work
Trading off and taking turns
I don't regret a thing
And I've got this friend, you see
Who makes me feel and I
Wanted more than I could steal
I'll arrest myself, I'll wear a shield
I'll go out of my way to prove I still
Smell her on you

Don't tell me what I wanna hear
Afraid of never knowing fear
Experience anything you need
I'll keep fighting jealousy
Until it's fucking gone

I'll go out of my way to make you a deal
We've make a pact to learn from who
Ever we want without new rules
We'll share what's lost and what we grew
They'll go out of their way
To prove they still
Smell her on you

Lounge Act

Pravda krytá bezpečností
Nemůžu tě nechat abys mě přemohl
Rád bych, ale nemůžu pracovat
Dohadování a zahýbání
Nemůžu litovat věci
A mám tohohle kámoše, jak vidíš
Kdo mě vnímá a já
Chtěl víc než jsem mohl ukrást
Zatkl jsem sám sebe a nosil štít
Šel jsem pryč ze svojí cesty, abych dokázal že jsem klidný
Cítím jí na tobě

Neříkej mi to, co chci slyšet
Bát se nikdy nepoznaného strachu
Pohlavní zkušenost jakékoliv potřeby
Vezmu si rváčskou žárlivost
Teprve až to zasraně zmizí

Půjdu pryč ze svojí cesty abych se s tebou dohodl
Máme sepsat smlouvu pro učení od toho
Koho vždy chceme bez nových pravidel
Pokecáme co jsme ztratili a jak jsme zestárli
Půjdou pryč ze svojí cesty
Aby dokázali že jsou klidní
Cití jí na tobě (oni)

autor: Corpse
Stay Away

Monkey see, monkey do
I don't know why I'd rather be dead than cool
Every line ends in rhyme
Less is more, love is blind
Stay away
Give an inch, take a smile
Fashion shits, fashion style
Throw it out and keep it in
Have to have poison skin
Stay away

God is gay

Zůstaň dál

Opice vidí, opice dělá
Já nevím proč bych radši byl mrtvý než drsný
Každá linka končí v rýmu
Míň je víc, láska je slepá
Zůstaň dál
Pohni se, zasměj se
Vytvoř hovno, vytvoř styl
Vyhoď to a nech to v sobě
Musíš mít jedovatou kůži
Zůstaň Dál

Bůh je gay

autor: Devil.Hell

On a Plain

I'll start this off without any words
I got so high that I scratched 'till I bled

I love myself better than you
I know it's wrong so what should I do?

The finest day that I ever had
Was when I learned to cry on command

I'm on a plain
I can't complain

My mother died every night
It's safe to say, don't quote me on that

The black sheep got blackmailed again
Forgot to put on the zip code

Somewhere I have heard this before
In a dream my memory has stored
As a defense I'm neutered and spayed
What the hell am I trying to say?

It is now time to make it unclear
To write off lines that don't make sense

And one more special message to go
And then I'm done, then I can go home

Na pláni (jsem upřímný)

Odchýlím se od tohohle beze slov
Dostal jsem se tak vysoko až jsem se uškrábal do krve

Miluju se líp než ty
Vím, že je to špatně, tak co mám dělat?

Nejhezčí den, co jsem kdy zažil
Byl když jsem se učil křičet na rozkaz

Jsem upřímný
Nemůžu si stěžovat

Moje máma umřela každou noc
Záchrana je říct necitujte mě v tom

Černá ovce je zase vydírána
Zapomeň jí dát směrovačku

Někde jsem to už slyšel
Ve snu se má pamět srovnala
Jako obránce jsem bezpohlavní a kastrovaný
Co se to sakra snažím říct

Je čas udělat to nečistý
Napsat řádky, co nedaj smysl

Ještě jedna zvláštní zpráva
A pak jsem hotovej, pak můžu jít domů

autor: Naturegirl

Something in the Way

Underneath the bridge
The tarp has sprung a leak
And the animals I've trapped
Have all become my pets
And I'm living off of grass
And the drippings from the ceiling
It's okay to eat fish
'Cause they don't have any feelings

Something in the way...

Je tu nějakej problém

Pod mostem
Celtou už protéká voda
A zvířata který sem chytil
Se staly mýma mazlíčkama
Přežívám na trávě
A ze stropu kape voda
Ale je OK jíst ryby
Protože nemaj žádný city

Je tu nějakej problém...

Žádné komentáře
 
postupuj dal