Domingo

ZIVOT V HUDBE!!!!

Hodiny

Statistika

online pocitadlo

online:

RSS

RSS

odkazy

reklamy

Katalog Bezva Portál Katalog zaměřený na Internetový obchod a Nákup online - Bezva Portál JakNaWeb.com - vše o HTML,CSS,PHP,MySQL,XML, výroba a tvorba www a web grafika PageRank PageRank Top weby.cz Toplink - katalog odkazů Český toplist nejlepších stránek www.iBANNER.cz - výmněnný systém bannerů <a target=portál online her a free her

webmaster tools, Hry, UNITED/PHP Nuke a jiné zajímavosti
CZIN.eu ZONA.CZ Výměna odkazů a katalog stránek výměna ikonek a bannerů zdarma Srandy-kopec. Sranda na NETU, vtipy, sms, hry, mp3, ankety, referáty, melodie na mobil, obrázky, videa, tvorba bannerů... TOPlist Only the best! Rockmag.cz - rockový portál Web-recenze - kvalitní reklama zdarma Bezplatná inzerce - katalog stránek Bezplatná inzerce - katalog stránek

Katalog stránek - bezplatná inzerceBezplatná inzerce  

Soutěž Domécí mazlíček roku 2007 

Boráček a vše pro Váš mobil. www.loveme.cz Toplink - katalog odkazů Odkazy-Linky Získejte více návštěvníků a hodnocení svého webu!!! Služby pro Váš web a nejen to! 180 návštěvníků za hodinu pro váš web zdarma :)) Vtipy, vtipné obrázky a videa - SMÍŠEK.cz Zasmějte se nad vtipy a citáty, zahrajte si nejlepší hry, pošlete k narozeninám vtipné obrázky nebo pohlednice z lásky. iPRAMEN.cz - Katalog odkazů, Vyhledávač na internetu, Firmy, Recenze webů

Free cursors for MySpace at www.totallyfreecursors.com!
Vstupte</ Martin Havlicek www.luky114.webgarden.cz Katalog ikon a webů Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu Toplist: Black Riders

Texty Pisni v čestine

nirvana-cely album In Utero

 
Serve The Servants

Teenage angst has paid off well,
now I'm bored and old
Self-appointed judges judge
more than they have sold

If she floats then she is not
a witch like we had thought
A down payment on another,
down at salem's lot

Serve the servants, oh no...
That legendary divorce is such a bore

As my bones grew they did hurt
they hurt really bad
I tried to have a father,
but instead I had a Dad

I just want you to know that I
don't hate you anymore
There is nothing I could say,
that I haven't thought before

Poslužte služebnictvu

Úzkost v pubertě se vyplatila,
teď jsem znuděnej a starej
Samozvaní soudci souděj
ale je to k ničemu

Jestli se potopí tak není
čarodějnice, jak jsme si mysleli
Snížit výplaty na jiné,
dolů do Salemskýho osudu

Poslužte služebnictvu, oh ne...
Že legendární odloučení je takový nudný

Jak mý kosti zestárly, působily bolest,
bolely fakt hrozně
Trval jsem na tom mít otce,
místo toho jsem měl tatínka

A právě Vám chci říct že já,
jsem vás už přestal jakkoli nenávidět
Už není nic co bych mohl říct,
že už dávno nemám nápad

autor: Corpse
Scentless Apprentice Scentless Apprentice
 
Heart - Shaped Box

She eyes me like a pisces when I am weak
I've been locked inside your Heart - Shaped box for a week
I was drawn into your magnet tar pit trap
I wish I could eat your cancer when you turn back

Hey
Wait
I've got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Hate
Haight
I've got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Hey
Wait
I've got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice

Meat-eating orchids forgive no one just yet
Cut myself on angel's hair and baby's breath
Broken hymen of your highness I'm left black
Throw down your umbilical noose so I can climb right back

Krabice ve tvaru srdce

Pozoruje mě jako... když jsem slabý
Byl jsem uzamčen uvnitř tvé krabice ve tvaru srdce na týden
Byl jsem zatažen do tvého magnetu, asfalt, jáma, past
Přeju si, abych mohl sníst tvou rakovinu, když se vrátíš

Hey
Počkej
Dostal jsem novou nemoc
Navždy zadlužený k tvé drahocenné radě
Nenávidím
Haight (část New Yorku, ve které se scházeli feťáci)
Dostal jsem novou nemoc
Navždy zadlužený k tvé drahocenné radě
Hey
Počkej
Dostal jsem novou nemoc
Navždy zadlužený k tvé drahocenné radě

Masožravé orchideje zatím nikomu neprominuly
Rozstříhat mě na andělské vlasy a miminkovský dech
Protrhlá panenská blána tvé výsosti, já jsem pryč černý
Hoď dolů tvou smyčku, takže mohu vyšplhat hned zpět

autor: Devil.Hell
Rape Me

Rape me, my friend
Rape me again

I'm not the only one...

Hate me
Do it and do it again

Waste me
Rape me, my friend

My favorite inside source
I'll kiss your open sores
Appreciate your concern
You'll always stink and burn

Znásilni mě

Znásilni mě, příteli
Znásilni mě znovu

Nejsem to jen já...

Nesnášej mně
Udělej, udělej to znova

Znič mě
Znásilni mě, příteli

Můj milý informátore
Zlíbám ti tvé čerstvé rány
Oceňuju tvůj zájem
Vždycky budeš páchnout a pálit

 
Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle

It's so relieving to know
that you're leaving as soon as you get paid
It's so relaxing to hear that you're asking
wherever you get your way
It's so soothing to know that you'll sue me
This is starting to sound the same

I miss the comfort in being sad...

In her false witness, we hope
you're still with us to see if they
float or drown
Our favorite patient, display of patience,
disease-covered Puget Sound
She'll come back as fire, to burn all the liars and
leave a blanket of ash on the ground

Frances Farmerová se pomstí Seattlu

Je to tak odlehčující, vědět,
že odcházíš, jakmile dostaneš zaplaceno
Je to tak uvolňující, vědět, že se ptáš na cestu,
právě když ji najdeš
Je to tak uklidňující, vědět, že se mě domáháš
Začínáš se už opakovat

Ztratil jsem komfort bejt smutnej...

Jako důkaz jejího falešného svědectví doufáme,
že seš ještě s námi, aby si viděla jestli
poplave nebo klesne ke dnu
Náš oblíbený pacient, ukázková trpělivost,
choroba napadla Puget Sound
Vrátí se jako oheň, sežehne všechny lháře a
pokryje zemi popelem

 

Dumb

I'm not like them, but I can pretend
The sun is gone, but I have a light
The day is done, but I'm having fun

I think, I'm dumb or maybe just happy
Think I'm just happy...

My heart is broke, but I have some glue
Help me inhale and mend it with you
We'll float around and hang out on clouds
Then we'll come down and have a hangover
Have a hangover...

Skin the sun, fall asleep
Wish away, the soul is cheap
Lesson learned, wish me luck
Soothe the burn, wake me up

Pitomec

Nemám je rád, ale můžu si činit nároky
Slunce zapadlo, ale já mám světlo
Den už skončil, ale prožívám legraci

Myslím, že jsem pitomec nebo možná jenom veselý
Myslím, že jsem jenom veselý...

Moje srdce je zlomené, ale mám trochu lepidla
Pomoz mi vdechovat a nadobro to s tebou skoncovat
Budem lítat kolem dokola a vznášet se v koncích mraků
Potom upadnem a budeme mít kocovinu
Mít kocovinu...

Oloupat slunce, usnout
Přát si být pryč, nikdo není laciný
Lekcemi vzdělaný, žádej mě osude
Pravda shoří, vzbuď mě

autor: Corpse
Very Ape

I am buried up to my neck in
Contradictionary flies
I take pride as the king of illiterature
I'm very ape and very nice

If you ever need anything please don't hesitate
to ask someone else first
I'm too busy acting like I'm not naive.
I've seen it all I was here first

Out of the ground
Into the sky
Out of the sky
Into the dirt

Jako gorila

Jsem popálený až ke krku v
Rozporu
Jsem pyšný jako král negramotných
Jsem jako gorila a velmi hezký

Jestli cokoliv potrebuješ prosím pospěš si
Nejdřív se někoho zeptej
Jsem příliš zaneprázdněn hraním si, že nejsem naivní
Všechno jsem to viděl, byl jsem tady prvně

Pryč ze země
Do nebes
Pryč z nebes
Do bláta

autor: Daviee
Milk It

I am my own parasite
I don't need a host to live
We feed off of eachother
We can share our endorphins

Doll steak, test meat

I own my own pet virus
I get to pet and name her
Her milk is my shit
My shit is her milk

Look on the right side is suicide
Lost eyesight, I'm on your side
Angel left wing, right wing, broken wing
Lack of iron and/or sleeping
Protector of the kennel
Ecto-plasma
Ecto-skeletal
Obituary Birthday
Your scent is still here in my place of recovery

Odsávej to

Sám sobě jsem parazit
K přežití nepotřebuju hostitele
Sám se ze sebe vykrmuju
Sám se dělím o své endorfiny

Steak z loutky, zkušební maso

Mám v sobě svůj vlastní virus
Má svoje jméno a musím se o něj starat
Jeho mlíko je moje hovno
Moje hovno je jeho mlíko

Podívej, jediná jistota je sebevražda
Ztracený zrak, jsem na tvojí straně
Andělské levé křídlo, pravé křídlo, zlomené křídlo
Málo železa a/nebo spánek.
Ochránce boudy
Ektoplazma
Ektoskelet
Posmrtné narozeniny
Stále cítím tvoji vůni na místě mého posledního odpočinku

 

Pennyroyal Tea

I'm on my time with everyone
I have very bad posture
Sit and drink pennyroyal tea
Distill the life that's inside of me
Sit and drink pennyroyal tea
I'm anemic royalty
Give me a Leonard Cohen afterworld
So I can sigh enternally
I'm so tired I can't sleep
I'm a liar and a thief

Sit and drink pennyroyal Tea
I'm anemic royalty
I'm on warm milk and laxatives
Cherry-flavored antacids

Pelyňkový čaj

Vždycky chodím všude přesně
Mám moc špatný postavení
Tak sedím a piju pelyňkovej čaj
Zničím život, který je ve mně
Sedím a piju pelyňkovej čaj
Jsem chudokrevná výsost
Dostaň mě do nového světa Leonarda Cohena
Budu po něm věčně toužit
Sem moc unavený, nemůžu spát
Jsem lhář a zloděj

Sedím a piju pelyňkovej čaj
Jsem chudokrevná výsost
Sem jenom na teplým mlíku a projímadle
Mravenčím jedu s příchutí třešní

autor: Majkl
Radio Friendly Unit Shifter

Use just once and destroy
Invasion of our piracy
Afterbirth of a nation
Starve without your skeleton key

I love you for what I am not
I do not want what I have got
A blanket acne'ed with ciggarette burns

Speak at once while taking turns

What is wrong with me
What is wrong with me
What is what I need

This had nothing to do with what you think
If you ever think at all
Bi-polar opposites attract
All of a sudden my water broke

I love you for what I am not
I do not want what I have got
A blanket acne'ed with ciggarette burns

Second-rate third degree burns

What is wrong with me
What is wrong with me
What do I think I think

Hate, hate your enemies
Save, save your friends
Find, find your place
Speak, speak the truth

Radio Friendly Unit Shifter

Použij jen jednou a znič
Invaze našeho pirátství
Plodová voda národa
Hladověj bez svýho univerzálního klíče (paklíče)

Miluju tě pro to co nejsem
Nechci to co jsem už dostal
Poďobaná deka od cigaret

Hovoř hned pokud se střídáš

Co se mnou není v pořádku
Co se mnou není v pořádku
Co je to co potřebuju

Toto nemělo nic spoločného s tím co si myslíš
Jestli's o tom vůbec přemýšlel
Dvojpolární protiklady sa přitahují
Náhle vytekla moje plodová voda

Miluju tě pro to co nejsem
Nechci to co jsem už dostal
Poďobaná deka od cigaret

Druhořadé popáleniny třetího stupně

Co se mnou není v pořádku
Co se mnou není v pořádku
Co si myslím, že si myslím

Nesnášej, nesnášej své nepřátele
Chraň, chraň své přátele
Najdi, najdi si své místo
Mluv, mluv pravdu

Tourette's

Moderate rock

It's your enemy, no way!
Get out all the time of my heart
There's no enemy in my heart
Well I'm a psychopath, in my heart

Hey!

All the time I've been fucked - it's my heart
We're all also dead in my heart
Oh no! It's the fault of my heart
Oh no! It's the fault of my heart

We are ... cold heart

Tourette's

Mírný rock

Je to tvůj nepřítel, nezájem!
Vyndej všechen čas z mýho srdce
V mým srdci není žádnej nepřítel
Dobrá jsem psychopat, v mým srdci...

Hey!

Celou tu dobu jsem byl nasranej - je to moje srdce
My všichni jsme rovněž mrtvý v mým srdci
Oh ne! Je to vada mýho srdce
Oh ne! Je to vada mýho srdce

My jsme ... chladný srdce

autor: Corpse

All Apologies

What else should I be
All apologies
What else could I say
Everyone is gay
What else could I write
I don't have the right
What else shoudl I be
All apologies

In the sun
In the sun I feel as one
In the sun
In the sun
I'm married
buried

I wish I was like you
Easily amused
Find my nest of salt
Everything is my fault
I'll take all the blame
Aqua seafoam shame
Sunburn with freezerburn
Choking on the ashes of her enemy

All in all is all we all are

Omlouvám se

Čím jiným bych měl ještě být
Samé omluvy
Co jiného bych měl říkat
Všichni se baví
Co jiného bych měl psát
Nemám právo
Co bych měl být jiného
Samé omluvy

Na slunci
Na slunci si připadám jako z jednoho kusu
Na slunci
Na slunci
jsem pevně spojený
pohřbený

Kdybych tak byl jako vy
Snadno se nechal obveselit
Našel si svoje hnízdečko
Všechno je to moje chyba
Vezmu to na sebe
Vodu, mořskou pěnu i hanbu
Spáleniny ze slunce i z mrazáku
Zalknu se popelem jejího nepřítele

Vcelku to představuje všechno co všichni jsme

Žádné komentáře
 
postupuj dal