Domingo

ZIVOT V HUDBE!!!!

Hodiny

Statistika

online pocitadlo

online:

RSS

RSS

odkazy

reklamy

Katalog Bezva Portál Katalog zaměřený na Internetový obchod a Nákup online - Bezva Portál JakNaWeb.com - vše o HTML,CSS,PHP,MySQL,XML, výroba a tvorba www a web grafika PageRank PageRank Top weby.cz Toplink - katalog odkazů Český toplist nejlepších stránek www.iBANNER.cz - výmněnný systém bannerů <a target=portál online her a free her

webmaster tools, Hry, UNITED/PHP Nuke a jiné zajímavosti
CZIN.eu ZONA.CZ Výměna odkazů a katalog stránek výměna ikonek a bannerů zdarma Srandy-kopec. Sranda na NETU, vtipy, sms, hry, mp3, ankety, referáty, melodie na mobil, obrázky, videa, tvorba bannerů... TOPlist Only the best! Rockmag.cz - rockový portál Web-recenze - kvalitní reklama zdarma Bezplatná inzerce - katalog stránek Bezplatná inzerce - katalog stránek

Katalog stránek - bezplatná inzerceBezplatná inzerce  

Soutěž Domécí mazlíček roku 2007 

Boráček a vše pro Váš mobil. www.loveme.cz Toplink - katalog odkazů Odkazy-Linky Získejte více návštěvníků a hodnocení svého webu!!! Služby pro Váš web a nejen to! 180 návštěvníků za hodinu pro váš web zdarma :)) Vtipy, vtipné obrázky a videa - SMÍŠEK.cz Zasmějte se nad vtipy a citáty, zahrajte si nejlepší hry, pošlete k narozeninám vtipné obrázky nebo pohlednice z lásky. iPRAMEN.cz - Katalog odkazů, Vyhledávač na internetu, Firmy, Recenze webů

Free cursors for MySpace at www.totallyfreecursors.com!
Vstupte</ Martin Havlicek www.luky114.webgarden.cz Katalog ikon a webů Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders Toplist: Black Riders CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu CZIN.eu Toplist: Black Riders

Texty Pisni v čestine

iron maiden-cely album Brave New World (Skvělý nový svět)

 
The Wicker Man

Hand of fate is moving and a finger points to you
He knocks you to your feet and so what are you gonna do?
Your tongue has frozen, now you've got something to say
The piper at the gates of dawn is calling you his way

You watch the world exploding every single night
Dancing in the sun a new born in the light
Say goodbye to gravity and say goodbye to death
Hello to eternity and live for every breath

Your time will come, ...

Ferryman wants his money you ain't going to give it back
He can push his own boat as you set up off the track
Nothing you can contemplate will ever be the same
Every second is a new spark, sets the universe aflame

You watch the world exploding every single night
Dancing in the sun a new born in the light
Brothers and their fathers joining hands and make a chain
The shadow of the Wicker Man is rising up again
Proutěný muž

Ruka osudu se hýbe a prst ukazuje na tebe
Srazí tě a co uděláš?
Tvůj jazyk zamrznul, teď máš co říct
Dudák v branách úsvitu tě volá k sobě

Přihlížíš, jak svět každou noc exploduje
Tancuje na výsluní, nově zrozený za rozbřesku
Rozluč se se zemskou tíží, rozluč se se smrtí
Přijmi věčnost a žij pro každý vdech

Tvůj čas přijde,...

Převozník žádá své peníze, ty neustoupíš
Může pohánět vlastní loď, když půjdeš špatnou cestou
Nad čím rozjímáš, už nikdy nebude stejné
Každá vteřina je nová jiskra zapalující vesmír

Přihlížíš, jak svět každou noc exploduje
Tancuje na výsluní, nově zrozený za rozbřesku
Bratři a jejich otcové spojují ruce a tvoří pouto
Duch proutěného muže se znovu bouří
   
Ghost of the Navigator

I have sailed to many lands, now I make my final journey
On the bow I stand, west is where I go
Through the night I plough, still my heart, calculate and pray
As the compass swings, my will is strong, I will not be led astray
Mysteries of time, clouds that hide the sun,
but I know, but I know, but I know...

I see the ghosts of navigators, but they are lost
As they sail into the sunset, they'll count the cost
As their skeletons accusing emerge from the sea
The sirens of the rocks, they beckon me

Take my heart and set it free
Carried forward by the waves
Nowhere left to run, Navigator's son
Chasing rainbows all my days

Where I go, I do not know
I only know the place I've been
Dreams they come and go, ever shall be so
Nothing's real until you feel

I steer between the crashing rocks, the sirens call my name
Lash my hands onto the helm, blood surging with the strain
I will not fail now as sunrise comes, the darkness left behind
For eternity I follow on, there is no other way
Mysteries of time, clouds that hide the sun, but I know, I know...
Duch mořeplavce

Plul jsem do mnoha zemí, teď podnikám svoji poslední cestu
Stojím na přídi, směřuji na západ
Brázdím nocí, tiším své srdce, plánuji a modlím se
Kompas se natáčí, má vůle je silná, nebudu sveden ze své cesty
Tajemství času, mračna, která zakrývají slunce,
ale já vím, já vím, že...

Vidím duchy mořeplavců, ale ti jsou ztraceni
Když plují do úsvitu, zaplatí
Jejich žalující kostry se vynoří z moře
Sirény z útesů mě vábí

Osvoboď mé srdce
Unášené vlnami vpřed
Není kam utéci, syn mořeplavce
Štvát se celé dny za duhou

Nevím, kam směřuji
Vím jen, kde jsem byl
Sny přichází a odchází, má to tak být
Nic není skutečné, dokud to sám nepocítíš

Pluji mezi ohromnými skalisky, sirény volají mé jméno
Připoutám ruce ke kormidlu, krev pulzuje vypětím
Já nezklamu, přichází slunce, tma je zapomenuta
Po věčnost budu plout, není jiné cesty
Tajemství času, mračna, která zakrývají slunce, ale já vím, já vím...
   
Brave New World

Dying swans, twisted wings
Beauty not needed here
Lost my love, lost my life
In this garden of fear
I have seen many things
In a lifetime alone
Mother, love is no more
Bring this savage back home

Wilderness, house of pain
Makes no sense of it all
Close this mind, dull this brain
Messiah before his fall
What you see is not real
Those who know, will not tell
All is lost, sold your soul
Though this brave new world

A brave new world, in a brave new world (2x)
In a brave new world, a brave new world (2x)

Dragon kings, dying queens
Where's the salvation now?
Lost my life, lost my dreams
Rip the bones from my flesh
Silent screams laughing here
Dying to tell you the truth
You are planned and you are damned
In this brave new world

Dying swans, twisted wings
Bring this savage back home...
Skvělý nový svět

Umírající labutě, zkroucená křídla
Krásy zde není třeba
Ztratil jsem lásku, ztratil jsem život
V této zahradě strachu
Spatřil jsem mnoho věcí
Za svůj osamělý život
Matko, láska už není
Přiveď toho surovce zpět domů

Pustina, dům bolesti
Nedává tomu všemu smysl
Přestaň myslet, otup mozek
Spasitel před svým pádem
Co vidíš není pravé
Ti, kdo ví, neprozradí
Vše je ztraceno, prodali tvou duši
I přes tento skvělý nový svět

Skvělý nový svět, v tomto skvělém novém světě (2x)
V tomto skvělém novém světě, skvělý nový svět (2x)

Dračí králové, královny umírají
Nuže, kde je spása?
Ztratil jsem život, ztratil jsem sny
Vyrvěte kosti z mého těla
Tichý výkřik, nyní smích
Toužím povědět vám pravdu
Jste plánovaní, jste prokletí
V tomto skvělém novém světě

Umírající labutě, zkroucená křídla
Přiveď toho surovce zpět domů...
   
Blood Brothers

And if you're talking a walk through the garden of life
What do you think you'd expect you would see?
Just like a mirror reflecting the moves of your life
And in the river reflections of me

Just for a second a glimpse of my father I see
And in a movement he beckons to me
And in a moment the memories are all that remain
And all the wounds are reopening again

We're blood brothers, ...

And as you look all around at the world in dismay
What do you see, do you think we have learned?
Not, if you're taking a look at the war, torn, affray
Out in the streets, where the babies are burned

There are times, when I feel, I'm afraid for the world
There are times, I'm ashamed of us all
When you're floating on all the emotion you feel
And reflecting the good and the bad

Will we ever know, what the answer to life really is?
Can you really tell me, what life is?
Maybe all the things, that you know, that are precious to you
Could be swept away by fate's own hand

When you think, that we've used all our chances
And the chance to make everything right?
Keep on making the same old mistakes
makes untipping the balance so easy
When we're living our lives on the edge
Say a prayer on the book of the dead

And if you're taking a walk through the garden of life...
Pokrevní bratři

Kdyby ses procházel zahradou života
Co myslíš, že bys očekával, že uvidíš?
Přesně jako zrcadlo odrážející běh tvého života
A v řece mé odlesky

Jen na okamžik vidím záblesk svého otce
Pohybem na mě kývne
A ve chvíli jsou vzpomínky vším, co zbývá
A všechny rány se znovu otevírají

Jsme pokrevní bratři, ...

Když se s hrůzou podíváš na svět kolem
Co vidíš, myslíš, že jsme se něčemu naučili?
Ne, když se podíváš na války, otrhance, rvačky
Venku v ulicích, kde jsou upalovány děti

Jsou chvíle, kdy cítím, že mám strach o svět
Jsou chvíle, kdy se za nás všechny stydím
Když do všeho vnášíš pocity, které máš
A přemítáš nad dobrem a zlem

Dozvíme se někdy odpověď na život?
Můžeš mi vlastně říct, co je život?
Možná všechny věci, o kterých víš, že jsou ti drahé
Mohou být odmeteny pryč rukou osudu

Kdy myslíš, že jsme využili všech příležitostí
A možnosti udělat vše správně?
Opakováním starých chyb
se rovnováha nevychyluje tak lehce
Když žijeme naše životy na hraně
Pomodli se na knihu mrtvých

Kdyby ses procházel zahradou života...
   
The Mercenary

Pay to kill, die to lose
Hunted, hunter, which are you?
Diablo come again
To make trophies out of men

Lose your skin, lose your skull
One by one the sack is full
In the heat dehydrate
Know, which breath will be your last

Nowhere to run, nowhere to hide
You've got to kill to stay alive

Show them no fear, show them no pain, ...

Human heart, human mind
Intellect intertwined
Focus sharp in the night
Watch the jungle burning bright

Toe to toe throw the line
Everyone's caught hand tied
Iron will, iron fist
How could it have come to this?
Žoldák

Zaplať za zabití, zemři pro prohru
Uštvaný, lovec, který z nich jsi?
Diablo se vrací
Udělat z lidí trofeje

Zbav se kůže, zbav se lebky
Jedno po druhém, pytel je plný
Ve vedru vyschne
Víš, který vdech bude tvůj poslední

Není kam utéct, není kam se skrýt
Musíš zabít, abys zůstal naživu

Neukazuj strach, neukazuj bolest, ...

Lidské srdce, lidská mysl
Propletl se rozum
Směřuji prudce do temnoty
Přihlížím, jak džungle jasně plane

Toe to toe throw the line
Everyone's caught hand tied
Železná vůle, železná pěst
Jak to jen mohlo dospět až sem?
   
Dream of Mirrors

Have you ever felt, the future is the past,
but you don't know how?
A reflected dream of a captured time
Is it really now, is it really happening?

Don't know why I feel this way
Have I dreamt this time, this place?
Something vivid comes again into my mind
And I think, I've seen your face
Seen this room, been in this place
Something vivid comes again into my mind

All my hopes and expectation
Looking for an explanation
Have I found my destination?
I just can't take no more

The dream is true, ...

Think, I've heard your voice before
Think, I've said these words before
Something makes me feel I just might lose my mind
Am I still inside my dream?
Is this a new reality?
Something makes me feel that I have lost my mind

All my hopes and expectation
Looking for an explanation
Coming to the realisation
That I can't see for sure

I only dream in black and white
I only dream 'cause I'm alive
I only dream in black and white
To save me from myself

The dream is true, ...

I get up, put on the light
Dreading the oncoming night
Scared to fall asleep and dream the dream again

Nothing that I contemplate
Nothing that I can compare
To letting loose the demons deep inside my head

Dread to think what might be stirring
That my dream is reoccurring
Got to keep away from drifting
Saving me from myself

Lost in a dream of mirrors
Lost in a paradox
Lost, and time is spinning
Lost, a nightmare I retrace

Lost, a hell that I revisit
Lost, another time and place
Lost, a parallel existence
Lost, a nightmare I retrace
Sen o zrcadlech

Měl jsi někdy pocit, že budoucnost je minulostí,
ale nevíš proč?
Sen o ovládnutí času
Je to opravdu teď, vážně se to děje?

Nevím, proč se tak cítím
Zdál se mi už tento čas, tohle místo?
Něco mi opět probleskne hlavou
Myslím, že už jsem tvoji tvář někdy viděl
I tento pokoj, někdy jsem tu byl
Něco mi opět probleskne hlavou

Všechny mé naděje a očekávání
Hledám vysvětlení
Znám už svůj cíl?
Už to nemohu snést

Sen je pravda, …

Myslím, že už jsem tvůj hlas někdy slyšel
Myslím, že už jsem tato slova říkal
Asi se zblázním
Jsem stále ve svém snu?
Je tohle jiná skutečnost?
Asi jsem se zbláznil

Všechny mé naděje a očekávání
Hledám vysvětlení
Pomalu si uvědomuji
Že možná nevidím pravdu

Sním jen v černé a bílé
Sním, protože žiji
Sním jen v černé a bílé
Chráním se před sebou samým

Sen je pravda, …

Vstávám, zapaluji lampu
Mám hrůzu z blížící se noci
Bojím se usnout a snít znovu ten sen

Nic, co mohu promyslet
Nic, s čím se mohu vyrovnat
Vypustit démony hluboko v mé hlavě

Mám strach pomyslet
Že se můj sen děje
Musím se vyhýbat nástrahám
Chránit se před sebou samým

Jsem ztracen ve snu o zrcadlech
Ztracen v paradoxu
Ztracen a čas běží
Ztracen, zlý sen, který přehlížím

Ztracen, peklo, kde bývám
Ztracen, jiný čas i místo
Ztracen, paralelní život
Ztracen, zlý sen, který přehlížím
   
The Fallen Angel

Azazel is beside you and he's playing a game
Demons are inside you and they're making their play
Watching as they're hiding as they wait for the time
For a devil to get ready and take over your mind

You and only God would know, what could be done
You and only God will know, I am the only one
You and only God would know, what could be done
You and only God will know, I am the chosen one

Could it be it's the end of our world?
All the things that we cherish and love?
Nothing left, but to face this all on my own
'Cause I am the chosen one

Beaten fallen angel, but I've risen again
And the power is inside me, I've decided to pray
As I wait for Armageddon and it's coming my way
It's a honour to be chosen and I wait for the day
Padlý anděl

Azazel je v tvé blízkosti a hraje hru
Jsou v tobě démoni, kteří tu hru tvoří
Vidím, jak se skrývají, čekají na vhodnou chvíli
Než se ďábel připraví a zmocní se tvé mysli

Jen ty a Bůh by jste věděli, co můžeme učinit
Jen ty a Bůh poznáte, že jsem jediný
Jen ty a Bůh by jste věděli, co můžeme učinit
Jen ty a Bůh poznáte, že jsem vyvolený

Mohl by to být konec našeho světa?
Věcí, které opatrujeme a milujeme?
Nezbývá, než tomu všemu čelit sám
Protože já jsem ten vyvolený

Zbitý hříšný anděl, ale znovu jsem se vzchopil
Mám v sobě sílu, rozhodl jsem se modlit
Čekám na Armagedon, přichází
Je čest být vyvolený a já čekám na ten den
   
The Nomad

Like a mirage riding on the desert sand
Like a vision floating with the desert winds
Know the secret of the ancient desert lands
You are the keeper of the mystery in your hands

Nomad, rider of the ancient east
Nomad, rider, that men know the least
Nomad, where you come from no one knows
Nomad, where you go to no one tells

Undercover of the veil of your disguise
The men that fear you, are the ones that you despise
No one's certain, what your future will behold
You're a legend your own story will be told

No one dares to even look or glance your way
Your reputation goes before you, they all say
Like a spirit that can disappear at will
Many claim of things, but no one's seen you kill

Nomad, you're the rider so mysterious
Nomad, you're the spirit, that men fear in us
Nomad, you're the rider of the desert sands
No man's ever understood your genius

Those, who see you in horizon, desert sun
Those, who fear your reputation hide or run
You send before you a mystique, that's all your own
Your silhouette is like a statue carved in stone

Legend has it that you speak an ancient tongue
But no one's spoke to you and lived to tell the tale
Some they say, that you have killed a hundred man
Others say, that you have died and lived again
Nomád

Jako fata morgána jedoucí po pouštním písku
Jako přízrak vznášející se s pouštními větry
Zná tajemství dávných pouštních krajů
Jsi strážcem záhady ve svých rukou

Nomád, jezdec pradávného východu
Nomád, jezdec, kterého lidé skoro neznají
Nomáde, nikdo neví odkud přicházíš
Nomáde, nikdo neřekne kam mizíš

Poodkryj závoj tvého převleku
Lidmi, kteří se tě bojí, pohrdáš
Nikdo neví, co ti budoucnost přinese
Jsi legenda, tvůj příběh se bude vyprávět

Nikdo si netroufne se dívat, nebo jen pohledět tvým směrem
Předchází tě tvá pověst, kterou všichni vypráví
Jako duch, který se může rozplynout na přání
Je mnoho tvrzení, ale nikdo tě neviděl zabíjet

Nomáde, jsi záhadný jezdec
Nomáde, jsi duch, kterého se lidé bojí
Nomáde, jsi jezdec pouštních písků
Žádný člověk tvého ducha nikdy nepochopil

Ti, kteří tě uvidí na obzoru, utečou do stínu
Ti, kteří mají strach ze tvé pověsti, se skryjí, nebo utečou
Vyzařuješ ze sebe tajuplnost, která je ti vlastní
Tvoje silueta je jako socha vytesaná do kamene

Legenda říká, že mluvíš starodávnou řečí
Ale nikdo s tebou nemluvil a nevyprávěl pomluvy
Někteří říkají, že jsi zabil stovky lidí
Jiní tvrdí, že jsi zemřel a znovu ožil
   
Out of the Silent Planet

Out of the silent planet, out of the silent planet we are, ...

Withered hands, withered bodies begging for salvation
Deserted by the hand of gods of their own creation
Nations cry underneath decaying skies above
You are guilty, the punishment is death for all who live
The punishment is guilt for all who live

Out of the silent planet, dreams of desolation
Out of the silent planet, come the demons of creation

The killing fields, the grinding wheels crushed by equilibrium
Separate lives, no more disguise, no more second chances
Haggard wisdom spitting out the bitter taste of hate
I accuse you before you know the crime it's all too late
Before you know the crime it's all too late

Out of the silent planet, out of the silent planet we are, ...
Pryč z klidné planety

Pryč z klidné planety, jsme pryč z klidné planety, ...

Odumřelé ruce, odumřelá těla žebrající o spásu
Zpustlé rukou bohů, které si sami vytvořili
Národy naříkají pod hnijící oblohou
Provinili jste se, trestem je smrt všech, kteří žijí
Trestem je provinění všech živých

Pryč z klidné planety, sny o prázdnotě
Pryč z klidné planety, přicházejí zloduchové světa

Zhoubná pole, brusné kotouče rozdrcené rovnováhou
Oddělené životy, už žádná přetvářka, žádné druhé šance
Vyčerpaný mudrc plive trpkou chuť nenávisti
Obviním vás dříve, než poznáte zločin, najednou je příliš pozdě
Dříve, než poznáte zločin, najednou je příliš pozdě

Pryč z klidné planety, jsme pryč z klidné planety, ...
   
The Thin Line Between Love And Hate

When a person turns to wrong
Is it a want to be, belong?
Part of things at any cost
At what price a life is lost

At what point do we begin?
Fighter's spirit, a will to win
But what makes a man decide,
take a wrong or righteous road?

There's a thin line between love and hate
Wider divide that you can see between good and bad
There's a grey place between black and white
But everyone does have the right to choose the path that he takes


We all like to put the blame
on society these things
But what kind of good or bad
a new generation brings?

Sometimes takes just more than that
to survive, be good at heart
There is evil in some of us,
no matter what will never change

I will hope
My soul will fly
So I will live forever
Heart will die
My soul will fly
And I will live forever

Just a few small tears between
Someone happy and one sad
Just a thin line drawn between
being a genius or insane

At what age begin to learn
or which way out we will turn
There's a long and winding road
and the trail is there to burn

The thin line between love and hate...


Tenká hranice mezi láskou a nenávistí

Když se člověk uchýlí ke zlu
Je to potřeba být součástí?
Součást věcí za každou cenu
Za jakou cenu je ztracen život

V jakém místě začínáme?
Duše bojovníka, vůle vyhrávat
Ale co přinutí člověka se rozhodnout,
dát se na špatnou nebo poctivou cestu?

Mezi láskou a nenávistí je tenká hranice
Široké rozhraní, abys rozpoznal mezi dobrem a zlem
Mezi černou a bílou je šedé místo
Však každý má právo vybrat si cestu, kterou půjde

My všichni rádi svádíme vinu
těchto věcí na společnost
Jenže jaké dobro či zlo
přináší nová generace?

Někdy to chce mnohem více než
přežít, mít dobré srdce
V některých z nás je zlo,
bez ohledu na to, co se nikdy nezmění

Budu doufat
Že má duše vzlétne
Tak budu žít navěky
Srdce zemře
Má duše vzlétne
A já budu žít navěky

Jen pár vzácných malých slz
Někdo šťastný a někdo smutný
Jen tenká čárka nakreslená mezi
géniem a bláznem

V jakém věku začneme poznávat
a kterým směrem se vydáme
Je to dlouhá a klikatá cesta
a stopy na ní shoří

Tenká hranice mezi láskou a nenávistí...

Žádné komentáře
 
postupuj dal